Zanimivosti

Krškopoljski prašič

Je edina ohranjena avtohtona pasma prašičev v Sloveniji, ki je nastala na širšem Dolenjskem, kjer so sredi 19.stoletja prevladovali dolgi, klapouhi, večji del črni ali pa prekasti prašiči. Posebno kakovost njihovega mesa so opisovali številni avtorji.  Iz mesa teh prašičev so začeli izdelovati znamenite kranjske klobase, pomembni so bili tudi suhomesnati izdelki.