Maxi dogodek s cvičkom in Kranjsko klobaso, 8.11.2012