O projektu

Samo ena je prava - zašpiljeno dobra Kranjska klobasa

Gospodarsko interesno združenje proizvajalcev  Kranjske klobase deluje od leta 2005 dalje in  združuje petnajst certificiranih  proizvajalcev tega vrhunskega  izdelka.  Kot najpomembnejšo vlogo združenja  izpostavljamo nadzor nad kvaliteto Kranjske klobase, prednosti geografske označbe in promocijo izdelka višje kakovosti. Promocijske aktivnosti izvajamo neprekinjeno od leta 2008   s ciljem  široke prepoznavnosti tradicionalnega slovenskega živila, ki ga vsi certificirani proizvajalci enotno označujejo z logotipom "Kranjska klobasa-zašpiljeno dobra" in EU simbolom kakovosti " zaščitena geografska označba".

Vsi proizvajalci proizvajajo Kranjsko klobaso  po natančno predpisani recepturi in potrjenem proizvodnem postopku  - v skladu s Specifikacijo, potrjeno s strani MKGP 324-535/2005/33. Kvaliteta izdelkov in kontrola pri  proizvajalcih se redno izvaja v postopkih notranje kontrole (3-4xletno)  in v postopku zunanje kontrole (najmanj 1xletno). Poimenovanje "Kranjska klobasa" smejo uporabljajo samo certificirani proizvajalci. Prodaja oziroma ponudba "ne-certificiranih" Kranjskih klobas je zakonsko prepovedana. 
Certificirani proizvajalci Kranjske klobase:

1. Loške mesnine d.o.o., Škofja Loka

2. Celjske mesnine d.d., Celje

3. Kodila d.o.o., Murska Sobota

4. Košaki TMI d.d., Maribor

5. Kras d.d., Sežana

6. Mesarstvo Čadež d.o.o., Visoko

7. Mesnine dežele kranjske d.d. Ljubljana

8. Meso Kamnik d.d., Kamnik

9. Mesarija Mlinarič d.o.o Lesce

10. Mesarstvo Podobnik d.o.o., Cerkno

11. Panvita MIR d.d., Gornja Radgona

12. Mesarstvo Oblak d.o.o., Žiri

13. Mesarstvo Blatnik d.o.o., Škofljica

14. MCL Mesni center Luka d.o.o., Križe

15. Kmetija Hribar, Kranj
Še naprej  si bomo z zanimivimi in  privlačnimi akcijami prizadevali, da bodo naši  potrošniki in predstavniki drugih ciljnih javnosti ostali zvesti slovenski tradicionalni kulinariki. 
        Pa dober tek z zašpiljeno dobro Kranjsko klobaso. 

" Za vsebino informacij je odgovoren GIZ Kranjska klobasa. Organ upravljanja za Program razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano".