O projektu

PROJEKT: „Zaščiten okus Evrope – kranjska klobasa"

GIZ Kranjska klobasa je, v skladu z odobrenim programom - referenčna št. 101094519-SQKK2022, 1. februarja 2023 pričel z izvajanjem ukrepov triletnega programa informiranja in promocije shem kakovosti - s poudarkom na kranjski klobasi, ki nosi simbol EU zaščitena geografska označba. 

Cilj predlaganega ukrepa je povečati ozaveščenost in prepoznavnost EU simbolov kakovosti na notranjem trgu EU ter dvigniti zaupanje v izdelke, ki so vključeni v EU sheme kakovosti. Skozi promocijske aktivnosti bomo ciljne skupine nagovarjali k usmerjanju pozornosti na označevanje zaščitenih proizvodov, ki olajšajo nakupne odločitve, ker EU simboli na izdelku sami po sebi predstavljajo jamstvo za kakovost in avtentičnost proizvoda.

Prisotni bomo v družabnih medijih, strokovnih revijah, na radijskih postajah… Za strokovno javnost bomo pripravili spletne seminarje, posneti bodo namenski videoposnetki. Družili se bomo na Festivalih kranjske klobase, v planinskih kočah in na drugih dogodkih. 
 
Več informacij o projektu dobite na projektni spletni strani http://www.kranjskaklobasa.eu/.

PROJEKT: „Okusi Evrope - Kranjska klobasa - slovenska mojstrovina"

GIZ Kranjska klobasa je, v skladu z odobrenim programom - referenčna št. 874574 – KK iz EU 19, pričel z izvajanjem ukrepov triletnega programa informiranja in promocije shem kakovosti - s poudarkom na kranjski klobasi, ki nosi simbol EU zaščitena geografska označba. 

Projekt zasleduje naslednje cilje:
     
 • Povečati ozaveščenost in prepoznavanje evropske sheme kakovosti zaščitena geografska oznaka, s katero se ponaša kranjska klobasa.
 • Povečati ozaveščenost evropskih potrošnikov o prednostih evropskih shem kakovosti, tako njihovega pomena kot  prepoznavnosti znakov shem.
 • Povečati prodajo in tržni delež proizvodov iz evropskih shem kakovosti (s poudarkom na kranjski klobasi) na srbskem trgu ter izboljšati dojemanje in odnos (in posledično zaupanje) srbskih potrošnikov do zaščitenih evropskih kmetijskih proizvodov, ki zagotavljajo kakovost in pristnost.

Kampanja je zasnovana tako informativno kot promocijsko, z načrtovanimi aktivnostmi na prodajnih mestih, v oglaševalskem prostoru, na javnih dogodkih in preko digitalnega oglaševanja. 
 
 
Več informacij o projektu dobite na projektni spletni strani :http://www.kranjska-klobasa.eu/.

PROJEKT - SAMO ENA JE PRAVA - ZAŠPILJENO DOBRA KRANJSKA KLOBASA

Gospodarsko interesno združenje proizvajalcev  Kranjske klobase deluje od leta 2005 dalje in  združuje trinajst certificiranih  proizvajalcev tega vrhunskega  izdelka.  Kot najpomembnejšo vlogo združenja  izpostavljamo nadzor nad kvaliteto Kranjske klobase, prednosti zaščitene geografske označbe in promocijo izdelka višje kakovosti. Promocijske aktivnosti izvajamo neprekinjeno od leta 2008   s ciljem  široke prepoznavnosti tradicionalnega slovenskega živila, ki ga vsi certificirani proizvajalci enotno označujejo z logotipom "Kranjska klobasa-zašpiljeno dobra" in EU simbolom kakovosti" zaščitena geografska označba".
                                                                                                             
                                                                         
                                      


Vsi proizvajalci proizvajajo Kranjsko klobaso  po natančno predpisani recepturi in potrjenem proizvodnem postopku  - v skladu s Specifikacijo, potrjeno s strani MKGP 324-535/2005/33. Kvaliteta izdelkov in kontrola pri  proizvajalcih se redno izvaja v postopkih notranje kontrole (3-4xletno)  in v postopku zunanje kontrole (najmanj 1xletno). Poimenovanje "Kranjska klobasa" smejo uporabljajo samo certificirani proizvajalci. Prodaja oziroma ponudba "ne-certificiranih" Kranjskih klobas je zakonsko prepovedana. 

Certificirani proizvajalci Kranjske klobase:


 1. Loške mesnine d.o.o., Škofja Loka
 2. Celjske mesnine d.o.o., Celje
 3. Kodila d.o.o., Murska Sobota
 4. Košaki TMI d.o.o., Maribor
 5. Mesarstvo Čadež d.o.o., Visoko
 6. Meso Kamnik d.d., Kamnik
 7. Mesarija Mlinarič d.o.o Lesce
 8. Mesarstvo Podobnik d.o.o., Cerkno
 9. Panvita MIR d.d., Gornja Radgona
 10. Mesarstvo Oblak d.o.o., Žiri
 11. Mesarstvo Blatnik d.o.o., Škofljica
 12. Mesarija Hribar, Marko Dolenc s.p., Kranj
 13. MCL mesni center Luka do.o.o., Križe
Še naprej  si bomo z zanimivimi in  privlačnimi akcijami prizadevali, da bodo naši  potrošniki in predstavniki drugih ciljnih javnosti ostali zvesti slovenski tradicionalni kulinariki. 

        Pa dober tek z zašpiljeno dobro Kranjsko klobaso. 
www.google.si/imgres
" Za vsebino informacij je odgovoren GIZ Kranjska klobasa. Organ upravljanja za Program razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano".